Brīvlaiki:

  • Rudens brīvdienas: 2018. gada 22.-26. oktobris
  • Ziemas brīvdienas: 2018. gada 24. decembris - 2019. gada 4. janvāris
  • Pavasara brīvdienas 1.–11. klasei: 2019. gada 11-15. marts
  • Pavasara brīvdienas 12. klasei: 2019. gada 18.-22. marts
  • Vasaras brīvdienas (1.-8. un 10.-11. klasei): 2019. gada 3. jūnijs - 30. augusts.

Papildu brīvdienas vienas nedēļas garumā 1. klasei otrajā semestrī (katra skola nosaka individuāli).

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes dibinātājs pēc konkrētās situācijas apstākļu izvērtēšanas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.-8. klases un 10.-11. klases skolēniem.

Avots:

MK Noteikumi par 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku